سه‌شنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۹

ریشه و معنی کلمه فنجان

اشتقاق کلمه فنجان از پنتاکوس یونانی به معنی قابلمه و دیگ بسیار بعید است. حتی اشتقاق نیمه اول آن یعنی فن از کلمه یونانی پین یعنی نوشیدن؛ چه در این صورت پسوند ایرانی کان یا گان به یک کلمه یونانی پیوسته است. ولی کلمه اوستایی پین= منسوب به غذا و کلمه سانسکریتی پیندا (ظرف گرد ، غذا) معنی منطقی فنجان (پینگان) را ظرف غذا و نوشیدنی نشان میدهند.

هیچ نظری موجود نیست: