سه‌شنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۹

معنی لفظی نام دریاچهً ولشت

نظر به تبدیل حرف "ر" کهن به "ل" در زبان پهلوی، صورت اصلی این نام باید ور-اشت بوده باشد یعنی دریاچه هشت ضلعی.

هیچ نظری موجود نیست: