سه‌شنبه، آبان ۲۴، ۱۳۹۰

ریشه ایرانی کلمات بَرید و پُست

ریشه نام برید (قاصد، چاپار و نامه بر) باید کلمه مرکب اوستایی باره ئیتی یعنی دارنده شغل با اسب بوده باشد. ریشه کلمه پُست را کلمه لاتینی به معنی قرار دادن یا کلمه ای ایرانی دانسته اند. در لغت اوستایی کلمه پث ئیتی معنی دارنده شغل و پیشه راهی می دهد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

در فرهنگ فارسی معین به درستی ریشه کلمه برید را کلمات اکدی بُریدو یا پِریدو و یا کلمه لاتینی وریدو به معنی نامه بر و چاپار و اسگذار دانسته اند. بدیهی است کلمات سامی اکدی به راحتی در زبان سامی عربی بومی میشده است.