شنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۲

معنی لفظی نام کمبوجیه

kaamabhogeshhu = to sense gratification در فرهنگ لغت سانسکریت در رابطه با واژه کمبوجیه به این کلمه و معنی اخیر آن بر می خوریم یعنی احساس ارضاء کردن. از اینجا می توان بدین نتیجه رسید که کلمه کمبوجیه در فارسی مرکب از اجزاء کام و بو (بودن) و جیه (جهان و زندگی) درک می شده است یعنی در مجموع کسی که در زندگی کامیاب است.

هیچ نظری موجود نیست: