جمعه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۹

معنی و ریشه سانسکریتی لغات زندان، درواید و داهی

ریشهً کلمات هندوایرانی زندان (که در زبان اوستی هم وجود دارد) و کلمه دراوید (دراویا- دیا) و داهی زبان عرب به معنی هوشیار در زبانهای سانسکریت و اوستایی به ترتیب به صورت زدیندان (ستیندان در سانسکریت، بازداشتگاه)، دراویا-دیا (مالکان صنعت و کالاهای برنزی در سانسکریت) و داها –اینه (به سانسکریت یعنی دانایان) موجود هستند. بنابراین زندانهای عهد باستان نزد آریائیان هندی و ایرانی و سکایی غالباً به معنی بازداشتگاه بوده اند. بعداً تبدیل به کشتارگاه صاحبان عقاید و آرای سیاسی و مذهبی شد. خدای سلامتی و خدای تسلیم محض دو خدای کاملاً متفاوت و ضد هم هستند. به مثابه اینکه اهورامزدا و اهریمن به نفع اهریمن، در قالبی واحد فرو رفته باشند.
دیو دیوان تو با دیو به زندان نشود
گر فرشته بزند راه تو، شیطان تو اوست .(سنایی)

۱ نظر:

ناشناس گفت...

هم اکنون ده سال است که پنبه تمام دروغ های رایج درباره تاریخ ایران و علوم انسانی به طور کلی از سوی استاد ناصر پورپیرار زده شده است و در این میان خود را به کری و کوری زدن چیزی جز تعصب و دروغ پرستی و نان خوری معنا نمی شود
narya.blogsky.com