سه‌شنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۹

وصف روزگار با رباعیات خیام

گر بر فلکم دست بدی چون يزدان
برداشتمی من اين فلک را ز ميان

از نو فلک دگر چنان ساختمی
کازاده بکام دل رسيدی آسان

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین
نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین

نی حق نه حقيقت نه شريعت نه یقین
اندر دو جهان کرا بود زهره اين

تا دست به اتفاق بر هم نزنیم
پایی ز نشاط و طرب بر هم نزنیم

خيزيم و دمی زنیم پيش از دم صبح
کاين صبح بسی دمد که ما دم نزدیم

اين چرخ فلک که ما در او حيرانيم
فانوس خـيال از او مـثالی دانیم

خورشيد چراغ دان و عالم فانوس
ما چـون صوريم کاندر او گردانيم

ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم
با این همه مستی ز تو هُشیار تریم

تو خون کسان خوری و ما خون رزان
انصاف بـده کـدام خونخوار تریم؟

۱ نظر:

فرهنگی‌ - تاریخی‌ - صنعتی گفت...

آقای مفرد کهلان عزیز،
دوبیتی های زیبایی از خیام را بنمایش گذاشتید.

موفق و پیروز باشید.