دوشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۰

معنی لفظی فریدون کنار

"اما بعضي از بزرگان عقيده دارند كه فرزند يكي از پادشاهان به نام فريدون در ساحل فريدون كنار غرق شد و پس از اينكه به ساحل كنار آمد اين شهر بدين نام معروف شد.
لغت فريدونکنار کلمه اي مرکب از فريدون و کنار است. اين شهر، بندري است بسيار قديمي که زمان آنرا به فريدون جم از نبيره جمشيد جم نسبت مي دهند. زماني که کاوه آهنگر بر ضحاک چيره مي شود و فريدون ضحاک را مي کشد سپاهي عظيم گرد مي آورد و قسمت جنوب خزر را تسخير کرده، در منطقه اي در کنار ساحل جنوبي خزر محلي را براي اطراق خود انتخاب مي کند. اين گونه است که شهر فريدونکنار که از اسم فريدون و پسوند کنار به معني گرفتن يا اطراق کردن فريدون نامگذاري شده است، بنا نهاده مي شود. در برخي از کتب تاريخي مازندران و طبرستان اين شهر را فري کنار هم ناميده اند. اين شهر در گذشته به نام مشهدسر دويم هم ناميده شده است. شهر بابلسر به مشهدسر معروف بوده و محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در باره مشهدسر مي نويسد: "اين مکان را مشهدي سر مي ناميدند و به علت آنکه بابلسر مشهدي سر ناميده مي شد، فريدونکنار نيز مشهدسر دويم ناميده شده است."
نظر به مطلب فوق سایت کناریهای فریدون کنار می توان گفت از آنجاییکه مشهد سر تحریف مئشه سر (بیشه سر) است لذا فریدون کنار در اصل به معنی زمین ساحلی و کناری واقع در سر و انتها است.

۲ نظر:

Milad safizade گفت...

ارتباطی میان فریدونکنار و فریدونشهر با نام قدیمی این مناطق.یعنی پارتیکان نیست؟
در همین حدود یعنی در روستای مشهد کاوه چادگان هم ارامگاهی وجود داره منسوب به کاوه آهنگر و پسرانش...

Mofrad گفت...

با توجه به کلمه کنار نام فریدون کنار می تواند با پارتیکان (محل پارتها یا محل مردم کناری) مربوط باشد. نامهای فریدن و فریدون شهر را هم با نام پارتاکانا (محل کنار رودخانه) مقایسه کرده اند.