سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۰

معنی لفطی هندوانه و خربزه

هند (اند) به معنی عددی مابین سه تا نه نشانگر تعداد خطهای روی هندوانه است. بنابراین هندوانه نه به معنی میوه هند بلکه به معنی میوه دارای حدود هفت خط متوالی-متوازی در پوست این میوه جالیزی است. ولی خربزه به معنی پوزه بزرگ است و این هر دو ریشه فارسی دارند.

هیچ نظری موجود نیست: