دوشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۰

معنی نام زنجان

بطلمیوس در قرن دوم میلادی از شهری به نام آگانزانا نام برده است که مطابق زنجان است. در کتیبه های آشوری عهد مادها نام زنجان را به صورت کار زینو (یعنی کلنی اسلحه) در می یابیم از اینجا معلوم میشود که آگانزانا در اصل ائو-کان-زانا بوده است یعنی محل اسلحه خوب. می دانیم که حتی اکنون نیز زنجان به ساختن چاقو و خنجر خوب معروف است.

هیچ نظری موجود نیست: