پنجشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۰

معنی لفظی نامهای لهستان

نامهای پولاک (کشاورز) و لخ (کسی که خاک دست نخورده را شخم می زند) نشانگر آن است که مردم لهستان (لخستان) از عهد دیرین به امر کشاورزی مشغول بوده اند.

هیچ نظری موجود نیست: