دوشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۹۰

معنی نام شهرک خمام شهرستان رشت

به نظر میرسد اصل نام شهرک گیلانی خمام، خوبام یعنی محل ساختمانهای خوب بوده باشد. حرف "ب" در وسط کلمه بر اثر تکرار و سادگی تبدیل به حرف "م" شده است. از آنجایی که بام صورت فارسی دیگر کلمه بان (پوشش خانه و غیره) است لذا خمام به صورت خوبان نیز که گویا به صورت پسوند فامیلی برخی از ساکنین و اهالی آنجا بکار رفته است؛ قابل بیان بوده است

۱ نظر:

Mofrad گفت...

ترکیب خُم-مام (محل نگهداری خُم)هم برای خُمام متصور است.