پنجشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۱

معنی ویشگرد و بشاگرد

شهر واشجرد یا ویشگرد در ولایت قبادیان در سمت تاجیکستان حالیه به معنی دژ پر جمعیت بوده است. لغت نامه دهخدا، واش را به معنی علوفه ستوران آورده است. بنابراین واشجرد به معنی شهر دارای علوفه ستوران است. ولی اصل با ویشگرد یعنی دژ پر جمعیت است چه این شهر بزرگ ولایت قبادیان با شهر دوشنبه (دوش- انبه= دژ انبوه) یکی است و شهر بدخشان با فیض آباد حالیه و شهر وروالیز (محل کشتزارهای فراخ) با قندوز کنونی (جایگاه دژ کهن) مطابقت دارند. گرچه نام بشاگرد ناحیه جیرفت هم به سبب قابل تبدیل بودن حرف "و" به "ب" شباهتی با نام واشجرد یا ویشگرد دارد ولی آن به معنی قصبه دارای کشت دیمی است. چون خود کلمه بش در فارسی به معنی کشت و زرع دیمی می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: