شنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۹۱

معنی نام بویر احمد


گفته میشود اصل این نام بویر حمد است. لذا بویر شکلی از کلمه بئور اوستایی یعنی ده هزاراست و احمد یا در اصل حمد شکلی از کلمه اوستایی همث یعنی همیشه و همواره. در مجموع یعنی مردمی که همواره به تعداد ده هزار نفر زندگی میکنند. این نام به شکل تلخیص یافته ده هزار به هزار به هیئت هزار اسپی در عهد سلجوقیان و خوارزمشاهیان و مغولان برای اتابکان لر منطقه بویر حمد ذکر شده است.

هیچ نظری موجود نیست: