پنجشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۱

اسپنوی و تژاو همان آمیتیدا و سپیتمه هستند.

نظر به معنی لفظی نامهای شاهنامه ای اسپنوی (خردمند) و تژاو (دارنده تیزی) این دو مطابق آمیتیدا (دانای منش نیک) و سپیتمه (سفید رخسار) یعنی دختر و داماد آستیاگ (اژی دهاک) پسر کیاخسارو (کیخسرو) می باشند. ظاهراً سپیتمه یا همان لهراسپ (تیزاسپ) از مغان سئورومتی- اسکیتی بوده است که از سوی مادیای اسکیتی (افراسیاب) به حکومت ولایات جنوب قفقاز (اران، آذربایجان، ارمنستان) گماشته شده بود که بعد در غیاب مادیای اسکیتی (گنوروس، افراسیاب) با کیاخسارو متحد شد و با نواده دختری او آمیتیدا ازدواج کرد. جمشید یعنی مؤبد درخشان از القاب وی بوده است. هرتسفلد سپیتاک پسر همین سپیتمه، حاکم دربیکان بلخ در عهد کوروش را همان زرتشت سپیتمان می داند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

باسلام وتشکر،اگرلطف بفرماییدعلاوه بردرج مطالب پاورقی همراه بامنابع مستقیم انهارابیاورید؛سپاسگزارم.

ناشناس گفت...

منابع فرهنگ نامهای شاهنامه از منصور رستگار فسایی و تاریخ ماد هستند. ولی کار تطبیق شخصیتهای تاریخی و اساطیری مربوطه شخصی است و ضمن 35 سال کار در روی تاریخ اساطیری تطبیقی ایران که به جلد دهم رسیده، بدان ها رسیده ام.