دوشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۱

معنی نام افغان و افغانستان

عجیب است که محققین به معانی ساده ای که نامهای افغان و افغانستان دارند، متوجه نشده اند: منابع هندی و ایرانی کهن نام منطقه ای در جنوب افغانستان را که همانا منطقه آراخوزی (رخج)باشد به صور آواکانه و اوگان ذکر کرده اند که مرکب از کلمه آو (آب) و کان (محل) و علامت نسبت "ه" می باشند. یعنی در مجموع به معنی منطقه پرآب.این ترجمه پهلوی نام سانسکریتی سرسواتی (پر رود) یا همان منطقه هرهوائیتی اوستا و هرخوائیتی پارسی باستان (دارای رودها)می باشد. این نام به صورت افغان از روی نام منطقه بر روی مردم آن دیار رفته و از آنجا بر مردم افغانستان عمومیت پیدا کرده است. معنی ظاهری گریان و کافرِ افغان یا ا-فغ-ان با توجه به ریشه کهن اواکانه و اوگان آن محلی از اعراب ندارند و باید کنار گذاشته شوند.گرچه فرگرد اول وندیداد مردم هرات را نکوهش به گریه و زاری به اغراق و ترک و سپردن خانه ها به هنگام مرگ افراد خانه کرده است . به علاوه در جنوب افغانستان مردمانی موسوم به کافر (کاپری)می زیسته اند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بعداً متوجه شدم که کلمه افغان به صورت او-فغ-ان به معنی خداپرست نامی بر پختوها (پاکان خداشناس= ابدالی ها) بوده است. کمتر احتمال دارد که اصل آن "ا-فغ-ان"(خدانشناسان)بوده و نامی بر گروه پشتونی غلزایی (لفظاً ناآرامها و اشرار)بوده باشد. چه در این صورت آن نامی نکوهیده می بود گرچه خود نام غلزایی معنایی منفی در مقابل نام ابدالی دارد.

ناشناس گفت...

من تا آنجا كه اطلاع دارم كلمه افغان از كلمه هندي گرفته شده است كه هندوها به قومي كه در شمال سرزمينشان زندگي ميكردند، قوم اپگان يا پگانها ميگفتند كه بعد از ورود اسلام به ايران و نفوذ زبان عربي در اين سرزمين،نامش به افغان ها رسيده است