سه‌شنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۲

سلمان فارسی معلم ادعای نبوت پیامبر اسلام

مسلم می نماید که همین سلمان فارسی ایرانی- یمنی که بر پایه اعتقاد وجود سئوشیانتها (منجی ها) نام محمد (ستوده شده) را با آخرین سئوشیانت زرتشتی یعنی استوت ارته (ستوده شده به پاکی یا استوار دارنده راستی و پاکی) مطابقت داده و وی را تشویق به دعوی منجی بودن و پیامبری نموده بود. چنانکه از عنوان سلمان بر می آید به احتمال زیاد کلمه اسلام نیز نزد خود سلمان فارسی با راستی و سلامتی و پاکی مربوط بوده است ولی بعد به معنی تسلیم صرف از فرمانهای اللهِ محمد گرفته شده است.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

ریشه نام دو سوشیانت دیگر چه بوده ؟

Mofrad گفت...

اوخشیت نمنگه (پروراننده نماز) و استوت ارته (استوار دارندۀ عدالت و راستی). نامهای این سه سئوشیانت مشابهت تامی با گائوماته بردیه مغ راستی و عدالت خواه و مانی پر نماز و مزدک عدالتخواه و مساوات طلب دارد. من معتقدم گائوماته بردیه همان سپیتاک سپیتمان پسر خوانده کوروش است که هرتسفلد وی را همان زرتشت سپیتمان می داند.

ناشناس گفت...

استاد این که دو تا شد.

Mofrad گفت...

اولی اوخشیت ارته است یعنی پرورانده راستی و عدالت. فکر میکنم که در بالا آن را گفته ام. شباهتش به استوت ارته باعث اشتباه من شده بود.