شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۲

واژۀ بهمن (به معنی توده برف) ربطی با بومهن ندارد

اگر جزء "بهِ" بهمن (توده برف) را در این باب تلخیص و تحریف کلمه وفر (برف) بگیریم، در این حال می توان معنی خانه برف یا برفی (برفمان) را برای آن قائل شد. در این صورت آن ربطی با بومهن (زمین لرزه) ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: