چهارشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۹۳

ریشه و معنی واژۀ قارچ (هکار،هکل،اکال) و سماروخ

هَکِرِتَ در اوستایی به یکباره معنی میدهد. بنابراین منظور از هکار (هکل،اکال) ناگهانی روینده است. خود واژه قارچ هم میتواند از حذف هَ در هَکار /هکرت و اضافه شدن حرف چ (به جای ت) بدان عاید شده باشد.
کَ-هَکار-ک در زبانهای ایران قدیم و کغارک بلوچی به معنی قارچ، می توانست "به طور یکباره روینده" معنی دهد که وجه تسمیه بسیار مناسبی برای قارچ است. سما-رو-ک
sama-ro-k
فارسی به معنی قارچ را هم میشود یک مرتبه روینده معنی کرد:
सम sama adj. same. सम् sam adverb along with. सम् sam adverb altogether.
करक n. karaka mushroom, कारक adj. kAraka intending to act or do.

۴ نظر:

حسن گفت...

سلام آقای مفرد امیدوارم حالتان خوب باشد. چند تا سوال داشتم
یک - آیا ممکن نیست سکاهای غربی نیای همان اسلاوها باشند و چرا دانشمندان روسی تاکنون تلاشی برای اثبات این نظریه نکرده اند در حالی که دانشمندان غربی همواره از عبارت های چون پیش اسلاوی و پیش ژرمنی استفاده می کنند

حسن گفت...

دو - چند روز پیش افسانه آرا و سمیرامیس را می خواندم آیا ممکن نیست که داستان کوروش و ملکه ماسگت ها در اصل به این صورت بوده و این ملکه ماسگت ها بوده که به کوروش پیشنهاد ازدواج داده است.

Mofrad گفت...

سکائیان پادشاهی و رعایای سکایی ایشان در ترکیب ملل اسلاو سهم داشته اند و لغاتی از زبان ایشان در اسلاوی بر جای مانده است. در مورد سمیرامیس و آرا هم موسی خورنی میگوید که این سمیرامیس (شامیرام) بود که عاشق کوروش بود معلوم نیست که نقل هرودوت درست است یا نقل موسی خورنی.

Mofrad گفت...

تیپ های ایرانی زیادی در نزد ملل اسلاو دیده میشود.