یکشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۳

مطابقت معنی نام آراتتا با ایران

جالب است که نام آراتتا به صورت آرَته در سانسکریت به معنی نجیب با معنی ایران یکی میگردد:
आरत Arata adj. Gentle

هیچ نظری موجود نیست: