دوشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۹۴

معنی نام کاغذکُنان/خونج

حمدالله مستوفی میگوید به سبب درست کردن کاغذ خوب به کاغذ کُنان معروف شده است. از آنجایی که حمدالله مستوفی در نزهة القلوب نام دیگر آنجا را خونج (جای درخشان و شکوهمند) آورده است که در ترکی ترجمه به آغکند (قصبه سفید) شده است، لذا می توان تصور کرد در نام کاغذکنان سوء تفاهم شده است در اصل کائیت کانان (محل شایسته و شکوهمند) بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: