شنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۴

معنی لغوی کفشدوزک/کفشدوز

احتمال بسیار دارد نام حشره کفشدوز در اصل کف-شوئیتی-اوز بوده است یعنی از کف دست به سوی بالا رونده.

هیچ نظری موجود نیست: