سه‌شنبه، دی ۲۲، ۱۳۹۴

معنی احتمالی نام قبایل مادی بودین (بوخت) و بوسین (باچان)

نام دو قبیله مادی بودین (بوخت) و بوسین (باچان) را در زبان سانسکریت اوستایی به ترتیب می توان آزادگان (مردم الیبی و کاسی، لُر) و مار سروران (ساخوها، کُردان) معنی نمود.
ولی اگر بودین را از ریشه سانسکریتی بود (پنهان شدن) و معادل لول (پنهان و ناپدید شدن) بگیریم بودینها معادل لولوبیها یعنی اسلاف ساگارتیان/ گورانها (غارنشینان) یا اسلاف لُران میگردند. امّا از آنجاییکه کاسیان اسلاف لک ها و ساگارتیان/گورانها اعقاب همان قبیله مادی مغان (گبران، یعنی مردم دارای پیاله سنگی یا غارنشین) به نظر می رسند. لذا بودین ها/لولوبیان در جای همان اسلاف لُران و ساگارتیان (گورانها، تاتها) هستند و نام مردم بوسین را می توان صورتی از بوچین (آزادگان، بی فرماندهان) معادل کُردان (تئوژیه اوستا) گرفت که به قول کتاب وندیداد سر و بزرگ نداشته اند یعنی دارای فرمانروای واحد نبوده اند.
دیاکونوف در تاریخ ماد، کاسیان و لولوبیان را خویشاوند عیلامیان حدس زده است. این بدان معنی است که کاسیان و لولوبیان می توانند مشترکاً تحت نام بودینان ذکر شده باشند.

هیچ نظری موجود نیست: