شنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۴

واژۀ آریا با آتش مقدس آریائیان پیوند دارد

به سه دلیل:
۱- واژۀ آر در کُردی به معنی آتش است.
۲- هر چهار نام اران یعنی اران (اردان)، آگوان، آلوانیا و شهرستان آتورپاتکان کتاب پهلوی شهرستانهای ایران از ریشه آر، آگ، آلوو و آتور به معنی آتش به نظر می رسند.
۳- نام ایرانیان مادی و پارسی در مهابهاراته به صورت پان-دو و پان- دَوَ آمده است که به معنی آتش پرست است معنی مصطلح پاندو یعنی زرد روشن نیز نشانگر آتش است. لذا احتمال دارد آریا (قابل احترام) در اساس نام آتشهای مقدس ایشان بوده است:
णते { पण् } paNate { paN } verb praise दुनोति { दु } dunoti { du } verb 4 5 burn दव dava m. fire

هیچ نظری موجود نیست: