شنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۹۵

معنی محتمل اصطلاح فارسی آلاخون والاخون

احتمال دارد از اصطلاح الاخون و والاخون شد، در اصل اعلاء سفره، سرگردان (سراب) سفره شد، مراد بوده است. خُوَان به معنی سفره غذا است.

هیچ نظری موجود نیست: