پنجشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۹۵

معنی جونقان

جونقان می تواند به معنی محل هاون بزرگ سنگی بوده باشد که در قدیم برای کوبیدن خرد کردن ریشه خشک چوغان (ریشه کف کننده برای شستشو) مورد استفاده قرار می گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: