پنجشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۶

راهنمایی در باب کتابهایی که ریشه کلمات ایرانی را نشان میدهند

آرش عزیز در کتاب فروشی فروهر در خیابان فلسطین تهران می توانید فرهنگ لغات اوستایی احسان بهرامی،یاداشتهای گاثاها و دیگر آثار اوستایی پورداود،فرهنگ اعلام اوستایی هاشم رضی، فرهنگ لغات پهلوی به فارسی و بر عکس تألیف بهرام فروه وشی و حتی فرهنگ لغات سانسکریت ترجمه جلالی نائینی و فرهنگ لغات کردی هه ژار را جویا شوید.

۱ نظر:

آرش گفت...

ممنونم.واقعا ممنونم