شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۶

نامه به حضور علی اکبر جعفری که با مایل تلویزیون پارس به مقصد نرسید

استاد گرامی، آقای علی اکبر جعفری
من بعد از صرف 30 سال عمر یکسره به زرتشتی رسیده ام که تحت عناوین مختلف و در ادیان مختلف محبوب جهانیان بوده است و ایرانیان خیلی دیرتر از همسایگان هندی دین وی را رسمیت بخشیده اند. اگر ارزش اخلاقی آموزه های زرتشت آیین پارسیان را به کیلو به سنجیم وزن زرتشت جهانی شده در مقیاس جهانی باید به تُن اندازه گیری گردد. این زرتشت را نخستین بار هرتسفلد ایرانشناس آلمانی در زاویه تنگ و تاریکی از گفتار کتسیاس به نام سپیتاک پسر سپیتمه(داماد و ولیعهد آستیاگ)که از طرف پدر خوانده اش کورش از سمت آذربایجان به حکومت دربیکان(دریهای سمت)بلخ و شمال غربی هندوستان بر گمارده شده بود، درست دیده است،نظر به اینکه از سوی دیگر اینجا (بلخ و شمال غربی هند)همان زمان محل فرمانروایی گئوماته بردیه(داماد و پسر خوانده کورش=فریدون، فرشوشتر)هم به شمار رفته،لذا معلوم میگردد.سپیتاک پسر سپیتمه(حاکم ولایات جنوب قفقاز،جمشید) همان گئوماته بردیه است که هرودوت از محبوبیت بی نظیر وی در آسیا سخن گفته است. از سوی دیگرگزنفون بردیه را ساتراپ ارمنستان و اران(وآذربایجان)شمرده است که معلوم میشود این هنگامی بوده که وی از طرف پدر بزرگ مادریش آستیاگ(ضحاک مادی) در آنجا فرمان میرانده است.در اینجا خارس میتیلنی وی را زریادر (زرین تن=زرتو-اشت)نامیده و برادرش مگابرن را ویشتاسپ نامیده است که در ماد سفلی وگرگان فرمان رانده و در حکومت عاجل برادرش بر امپراطوری هخامنشی شریک بوده است.خود زریادر تحت این نام در اوستا و شاهنامه زریر نام گرفته است.خارس میتیلنی به اسطوره عاشقانه معروف وی با آتوسا دختر کورش/اومارتس اشاره کرده است.در هند با چندین نام از جمله گوتمه بودا (واعظ دانا)،گوتمه مهاویرا(واعظ بزرگ و دانا)و گوتمه شوارا معروف شده است.در واقع گوتمه با گئوماته(دانای سخن، واعظ)مترادف می باشد. در نزد اعراب شرقی که بین بلخ وگرگان میزیسته اند (دادیکان خبر هرودوت، نیاکان عرب تاجیکان)وی به نام شاهزاده ابراهیم ادهم بلخی (پدر بور امتهای فراوان) و ابراهیم خلیل الله و ایوب (( بر گماشته بر آزمایشهای سخت، وزیر) معروف گردیده و پدر اساطیری ایشان به شمار رفته است.... جلد اول از سه جلد تاریخ اساطیری تطبیقی ایران باستان را به حضورتان تقدیم میدارم.
با سپاس
جواد مفرد کهلان

هیچ نظری موجود نیست: