چهارشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۶

ریشهً جالب اسطوره لوط

داشتم در مورد مکان سرزمین غرق شدهً آتلانتیک تحقیق میکردم که سر از روایت توراتی جالب غرق شدن ولایات صدوم و گموره در آوردم.آتلانتیک باید آن قسمت از جنوب اسکاندیناوی باشد که زیردریاچه بسیار بزرگ بالتیک مدفون شده است. این دریاچه در اواخر دوران یخبندان، حدود 5هزار سال پیش از میلاد بر اثر کثرت آب که به ارتفاع بسیار زیادتر از سطح آبهای اقیانوسها رسیده بود به طور خالفگیرانه و بسیار سریع روی جنوب اسکاندیناوی که در آن عهد از طریق خاک به دانمارک و آلمان پیوسته بود، آوار شد. و مردم بسیار زیادی با مال و اموال در منطقه غرق شدند. خبر غرق شدن آتلانتیک از طریق مصریان به یونانیها رسیده بوده است. ولی نامهایی که تورات در رابطه با این سرزمین به زیر آب رفته یاد کرده است یعنی صدوم و گموره و سوآر نشان میدهد که نویسندگان تورات این خبر را از رومیان گرفته اند چه این نامها به ترتیب نشانگر سوئه تیدیها(ویکینگهای نروزی و دانمارکی)کیمبرها(ساکنان قدیمی دانمارک)و سوئدیها(سوارها)می باشند. در خود اساطیر اسکاندیناوی در مورد این و اقعه گفته میشود که غول خدایی به نام ییمیر=آژیرکش به دست سه خدای معروف اسکاندیناوی کشته میشود و واز آن دریاها تشکیل میشود و نسل جادوان غرق میشوند تنها غول خدای آتش به نام برگلمر(لودور، خدای لواط= لوکه)در یک لود (صندوق یا تابوت بزرگ)خود را نجات میدهد.که تورات نویسان نام لوط را از اینجا گرفته اند ولی با مصادر به مطلوب دریای بزرگ آتلانتیک را با جنوب بحرالمیت یکی گرفته اند.نام سرزمین دانمارک سرزمین زیر آب رفته یادگار همین آوار شدن دریاچه بزرگ آتلانتیک بر روی جنوب اسکاندیناوی است.

۱ نظر:

maani-bakhtiar گفت...

با درود بشما جناب مفرد
امیدوارم یلدای خوش و بیادماندنی داشته باشید!