شنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۶

قوم عاد قرآن همان کاسیان یعنی اسلاف لران هستند

نگارنده بعد از امتحان سه آلترناتیو اسکاندیناوییائیها و کاسیان( اسلاف لران) و قوم مغان سئورومتی قفقاز باز هم به مطابقت قوم عاد با کاسیان، اسلاف لران رسیدم. در این مورد به نکته ای متوجه شدم که نقطه پایانی به سیالیت و تشکیک نظرات در این باب میگذارد و آن این است که نام هود پیغمبر قوم عاد مطابق نام هودها خدای باران و رعد و برق کاسیان است چه خود نام عاد (قوم دورشونده)جز کاسیان منظور نبوده است چون مسلم به نظر میرسد اعراب نام کاسی را علی القاعده قاصی(دور شونده)در نظر گرفته اند و مترادف آن عاد را جایگزین نام کاسی(قاصی)نموده اند.در خود قرآن سورهً هود آیهً 60به صراحت بدین معنی نام عاد اشاره شده است.نامهای ارم عاد و کوه احقاف(کوه شایسته) که به قوم عاد منسوب شده اند به ترتیب مطابق با تخت جمشید و کوه الوند(اروند یعنی باشکوه)می باشند.

هیچ نظری موجود نیست: