شنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۹

معنی لفظی ونک

معنی نام ونک را جنگلی یا به معنی محل درخت ون (درخت بی محصول زبان گنجشک) گرفته اند که هیچ یک از این دو مفهوم مناسبت درستی با ونک تهران ندارند. گرچه جزء در آن "ون" به همین معنی درخت است. چون جزء پسوند تصغیری "ک" در نام ونک نشان میدهد که در اینجا از درختی صحبت میشود که میوه کوچکی داشته است و این میوه همان زالزالک (زر-زئیرک= یعنی درخت دارای میوه زرین کوچک) است که قصبه ونک از قدیم به داشتن آن معروف بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: