دوشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۹

آیا انسان زاده گوریلهاست یا میمونها

مجسمه زرین اِآ- انکی

مجسمه زرین بُز نر ریشداری که بالهای چسبیده به تنه فلس دار که در موزه سوار بر پایه ای ایستاده است، مشکوفه از بین النهرین است که به وضوح نشانگر اِئا- انکی یعنی خدای خرد و نیرنگ پر شکل زمین و آبهای ژرف است. مطابق بروسوس بابلیها معتقد بودند که او تحت نام اوآنوس به شکل نیمه انسان و نیمه ماهی از دریا بیرون آمد و کتابت را به سومریان و اکدیان آموخت و دوباره به دریا باز گشت.
آیا انسان زاده گوریلهاست یا میمونها

ظاهراً چارلز داروین و رقیب آلمانی وی گوریل را ندیده بودند که برای تعیین نیای انسان به نیاکان بلهوس گوریلها یعنی شمپانزه و میمون (=زیاد جفتگیری کننده) مراجعه نموده اند، نه خود گوریلهای نیرومند و درشت و شبه انسان. چون پُر واضح است که اگر نیم تنه بالایی گوریل را بتراشیم؛ در حالت نشسته یک انسان سیاه پوست نیرومند و متین و همنوع دوست را نشسته بر زمین می بینیم. اگر لایه چربی کلفت پشت گردن وی را در خارج از محیط جنگلهای آفریقا ذوب شده حساب کنیم؛ دیگر نیازی به جستجوی فسیل نیای گم شده انسانها نیست. بر زیست شناسان است که مبحث چگونگی تبدیل شامپانزه یا میمون به گوریل را پیش بکشند. مطابق فرهنگ عامه صادق هدایت و برخی فرهنگنامه ها در سمت عدن و یمن و آفریقای شرقی بوزینه ای به نام نسناس (نس- ناس= انسان مطرود) را در مقام نیمه انسان و عربی زبان شکار کرده می خوردند. معلوم است منظور شمپانزه در زبان عربی است که اکنون نیز در افریقا به واسطه ادعای لذیذی گوشتش گاه و بیگاهی شکار میشود.
.

هیچ نظری موجود نیست: