سه‌شنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۹

اصول اخلاقی علمی و اجتماعی

این اصول می بایستی جایگزین ادیان کهن آلوده به خرافات و اجحاف گردند:
1-عدالت و انصاف
2- واقعیت و حقیقت
3- عشق و محبت
4- آزادی و رهایی
5- حرمت و حیثیت

هیچ نظری موجود نیست: