پنجشنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۹۱

معنی نامهای اسفر جان،جرقویه، تودشک و رامشه

نام اسفرجان به وضوح مرکب است از اسفر (اسپر، سپر) و جان (گان، کان) و منظور از آن محل دژ دفاعی بودن آن یا دارای سّد بودن آنجاست. چه این معنی را در نامهای اسفراین (اسپر-یئون=محل سد یا دژ دفاعی)، اسفر-ور-ین (محل دژ دفاعی) نیز شاهد هستیم. جالب است که در اسفرجان شهرضای استان اصفهان قسمتی از یک سّد عظیم ساروجی از روزگار کهن بازمانده است.

در سمت اصفهان نام مناطق جرقویه، تودشک و رامشه به ترتیب به معنی محل کوی کوهستانی، واقع در میان شاخه و ترکه درختان و محل رامش می باشند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

از روی زوج نام حسن آباد جرقویه می توان قضاوت کرد که از جرقویه (گرکویه) معنی دارای استحکاماتی چون کوه و از حسن آباد، حصن آباد منظور بوده است. غالب حسین آبادها و حسن آبادهای ایران ، از جمله اراک و ایلام در واقع حصین آباد و حصن آباد بوده اند، از دوره صفوی که شیعه رواج یافت آنها به شکل حسین آباد و حسن آباد تصور شدند.