یکشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۱

معنی نام روستاهای مایوان، موغاز، میهم، میغان، میقان و میشن

نام مایون را میشود به صورت مو وان یعنی محل درخت تاک بازسازی کرد. اصل موغاز را میشود به صورت موگاس (محل درخت تاک) یا مغ گاس (محل خرما یا مکان مؤبد) در نظر گرفت. میهم مرکب از میه –ام ؟ نام دشواری برای تعیین و تبیین است در زبان کُردی می توان آن را محل گوسفند و میش فراوان و نیرومند معنی نمود. نامهای میغان و میقان به معنی محل گود و پست می باشند. نام میشن را با توجه به بوته های تاک آنجا می توان در اصل مو-شن یعنی محل تاک یا مِی یا به طور ساده به معنی محل میش گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: