جمعه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۱

نظر استاد جلیل دوستخواه در باب دو مقاله یکی بودن کیانیان با مادها و یکی بودن سپیتاک زرتشت با گوتمه بودا و صالح قرآن

درود.
امروز فرصت یافتم و هر دو گفتار پیوست پیام تان را با دقت خواندم.
دیدگاه ها و برداشت های شما در مورد درون مایه ی گفتارها و جُستارهاتان در زمینه ی کیستی ی نقش ورزان اسطوره و تاریخ کهن ایران، بسیار بلندپروازانه و جسورانه است و به باور من، پذیرفتنی شدن ِ آنها، هنوز به انبوهی از خاستگاه ها و پشتوانه ها نیاز دارد که همانا یافتن آنها -- اگر ناممکن نباشد -- بسیار دشوارست.
امیدوارم بتوانید با پی گیری ی پژوهشها تان، بایسته ها را بیابید و به شایستگی، روشنگری کنید و کار را به جایی برسانید که کمتر جای ناباوری و ابهام در آن بر جا بماند.
بدرود.
ج. دوستخواه

هیچ نظری موجود نیست: