دوشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۱

وجه اشتقاق دو لفظ متضاد خجسته و گجسته

جزء اول اینها یعنی خو و گو به ترتیب به معنی خوبی و پلیدی هستند و جزء جسته به معنی گام برداشته، است. بنابراین خجسته و گجسته به ترتیب به معنی خوش قدم (مبارک) و بدقدم (ملعون) می باشند.

هیچ نظری موجود نیست: