شنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۱

نام عودلاجان تهران را می توان به معنی محل ابدال (برگزیدگان) گرفت

چه مطابق فرهنگنامه ویکیپدیا برخی از مشاهیر تاریخ معاصر ایران مانند خاندان قوام الدوله، خاندان مستوفی، نصیرالدوله بدر تاجر ثروتمند و نخستین وزیر فرهنگ دوره پهلوی، سید حسن مدرس، نماینده مجلس شورای ملی و چهره نامدار مشروطیت در عودلاجان ساکن بودند. خانه‌های پراتاق این محله در عرف عوام به خانه قمر خانم معروف بوده‌است.[۲] عودلاجان از مناطق اعیان‌نشین تهران در دوره قاجار بوده است. برخی نام این محله را تلفظ «عبدالله جان» به لهجه کلیمیان دانسته‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: