جمعه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۲

ایرانیان باستان در کدام مناطق با قوم سلم (سئورومات) برخورد داشته اند؟

هرودوت قوم ماساگت (پرستندگان توتم گوزن) را با کمی تردید از سکاها (پرستندگان توتم بزکوهی) شمرده است. آمیانوس مارسلینوس می گوید که "آلانها روزگاری به ماساگت معروف بوده اند". از آنجا که خود نام آلان را میشود از ریشه آسی "یلن" یعنی گوزن گرفت لذا این گفته درست می نماید. از سوی دیگر تادئوتس سولیمیرسکی از وزرای سابق لهستان در کتاب سرمتهای خود از روی اسناد تاریخی و باستانشناسی آلانها را از تبار سرمتها (سئوروماتها) شمرده است. بر این پایه ایرانیان باستان در سمت خوارزم و نیز ناحیه ماسگتین در کنار رود سمور اران با قبایل این قوم بر خورد داشته اند که در ناحیه اول به کشته شدن کوروش (ایرج فریدون= نجیب هخامنشی) به دست ایشان و در ناحیه دوم به پیروزی شاهپور اول ساسانی در مقابل شاخه کوچکی از آنان انجامیده است.
به نظر می رسد رکسولانها همان ماساگتهای سمت خوارزم بوده اند که در آغاز قرن دوم میلادی به کرواسین کنونی رسیده بودند و آئلیوس راسپاراگانوس پادشاه ایشان و سرمتهای یازیگ از خود دو کتیبه در کرواسین برجای گذاشته است. رکسولانها (آلانهای درخشان) اسلاف کرواتها و یازیگها اسلاف صربها بوده اند.

هیچ نظری موجود نیست: