شنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۲

ریشه رومی-ایرانی نام سئوشیانت

در یادداشتهایی که حدود بیست سال پیش از یک کتاب اساطیر یونانی برداشته ام کلمه ای به شکل سئو sao را که حاوی ریشه کلمه لاتینی saviour (منجی) است، در زبان لاتین یا یونانی به معنی نجات دهنده یادداشت نموده ام. این نشانگر آن است که جزء سئو در نام سئوشیانت که به سود ترجمه میشود در واقع به همان معنی نجات دهنده از زبانهای لاتین و یونانی مأخوذ بوده و نام سئوشیانت در واقع به معنی منجی جهان بوده است.جزء اوستایی شیانت (شَینت) در این نام به معنی جا و زمین و جهان است.

هیچ نظری موجود نیست: