چهارشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۲

نسبی بودن صحت ایدئولوژی ها

تورات می گوید خداوند گفت نور شود و نور پدید آمد، قرآن می گوید خداوند نور سماوات و الارض است. مندرجات اوستا می گوید نور و تاریکی در نبردی دائمی هستند و سرانجام برخی از علمای فیزیک می گویند که نور از فضای اولیه (فضای گراویتونی) زاده شد. در مجموع بدین ترتیب بدین نتیجه می رسیم همانطوریکه صوفیان معتقدند موجودات جزئی از خالق هستند و ما خود را نباید در چهارچوب تنگ ایدئولوژیهای کهن و نو محبوس سازیم.

هیچ نظری موجود نیست: