یکشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۹۲

ریشۀ کلمۀ پیروزی

در فرهنگ فارسی معین ریشه اوستایی کلمه پیروزی را پئیتی رئوچَ یعنی آتش روشن کردن گرفته اند، در حالی که کلمات پهلوی پِروچ، پِروج و اَپروَچ پهلوی به وضوح ریشه در واژۀ سانسکریتی پَری-اَس یعنی سرنگون کردن و واژگون کردن دارند. پس شکل اَوستایی مشابۀ آن به ما نرسیده است.
جناب مهدی فاطمی در این باب شکل اشکانی پَریوژ را مطرح نمودند که این شکل و معنی صورت اشکانی پریوژ (پَر-یوز) به معنی "شکست دادن در جنگ" از شکل و معنی واژۀ سانسکریتی مطرح شده منطقی تر است.

هیچ نظری موجود نیست: