پنجشنبه، دی ۲۷، ۱۳۸۶

تذکراتی به دکتر مرزبان توانگر

دکتر مرزبان توانگر دوبیت شعر جالبی را در اول کتاب خود از شیخ سعدالدین محمود شبستری آورده ولی در آن در نام شاعر به خطا به جای نام محمود، اسم محمد را جاگزین ساخته است. آن دو بیت از این قرارند:
فضل و علم تو جز روایت نیست
با تو خود غیر از این حکایت نیست
از حقیقت به دست کوری چند
مصحفی ماند و کهنه گوری چند
اما دکتر مرزبان وقتی مرتکب جنایت میشود که نام گئوماتای مغ را در کنار خونخواران تاریخ ردیف می کند بدون اینکه این قهرمان بزرگ تاریخ ایران و جهان یعنی همان بردیه زرتشت، گوتمه بودا، ابراهیم خلیل الله را به خوبی بشناسد. نگارنده در هر ده جلد تألیفات خود به بررسی و معرفی جهات مختلف شخصیت وی پرداخته است. در وبلاگ سیاه مشقnasl-man.blogspot.com
می توانید مطالب مربوط به وی را در سه جلد تألیف اخیر اینجانب یعنی تاریخ تطبیقی ایران باستان بخوانید.

هیچ نظری موجود نیست: