شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۷

گلایه از تاریخ دانان و تاریخ خوانان

گاهی آدم از این ملت و روشنفکرانش و ادیبانش و مورخانش مأیوس میشود که قادر نیستند، حتی تشخیص دهند چرا اسم کورش(به معنی قوچ)بدین صورت در شاهنامه قید نشده است. چه ایرانیان وی را از عهد اشکانیان تنها تحت لقب فریدون(جهانگیر)میشناختند و بس، همین طور داماد و پسر خوانده اش سپیتاک بردیه حاکم بلخ و هندوستان را نه بدین نام رسمی خود بلکه به دو نام برمایون و زرتشت که خیلی هم دیر بیاد این زرتشت افتادند،وقتی که در هند چندین فرقه پیشرفته و بزرگ دینی و اخلاقی و فلسفی به نامهای گوتمه بودا، گوتمه مهاویرا،گوتمه نیایه، گوتمه شوارا پیشتر به نام وی بنا شده بود. حتی آن وقت هم که در اواخر اشکانیان به یاد این گئوماته زرتشت(سرود دان زرین تن)که مالیاتها ملل تحت سلطه هخامنشیان بخشیده و برده را آزاد،و و با اصلاحات اجتماعیش زمین به رعایا می بخشید و بتان بت پرستان ساقط میکرد،افتادند که چیز زیادی از سرنوشت و نام و نشان وی نمی دانستند. نگاه کنید به یسناها که این زرتشت صوفی منش و حاتم بخش از درد کمی اموال و بردگانش گلایه میکند
.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

پورپیرار معتقد است که همه مردم ایران در سه قرن پیش از میلاد به دست هخامنشیان و به دستور یهودیان کشته شده اند و به مدت 20 قرن تا آغاز دوره صفویه کسی در ایران زندگی نمی کرده و همه ی کتابها و شعرها و شخصیت ها و تاریخ این 20 قرن جعلی است، ساسانیان و اشکانیان جعلی هستند، حمله اعراب به ایران دروغ است، حمله ی مغول دروغ است، حافظ و سعدی و فردوسی و دیگران همگی ساخته ی یهود هستند
نظر شما در این مورد چیست؟

ناشناس گفت...

پورپیرار رو اغراق و دروغ یهود اغراق میکند. واقعیت این است در وقایع کودتای داریوش علیه گائوماته بردیه داماد و پسر خوانده کورش و ویرانی معبد زیگورات بابل توسط خشایارشا که اسطوره استر بر آن بنا شده است یهود نقشی نداشته اند و استر (ایشتار نه نام یک دختر یهودی) بلکه همان آتوسا دختر کورش بوده است که بعد از قتل شوهرش گائوماته بردیه یعنی مردوخای تورات به زنی دایوش در آمد و از وی خشایارشا را بدنیا آورد.احتمال دارد در سرکوب و کشتار بابلیهای زشورشی توسط خشایارشا یهود نقش کوچکی داشته اند و با ذره بین بسیار قوی آنرا بزرگ کرده و آن را تحویل دیگران از جمله بدین پور پیرار ما داده اند.