دوشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۴

معنی نام فریدون

نام فریدون را غالباً بر گرفته از عنوان اوستایی ثرَاِتئونه (پشتیبان، نگهدارنده) می دانند که مترادف نام کوروش (نگهداری کننده، پرستاری کننده) است. ولی به احتمال زیاد فریدون عنوان مهم دیگر کوروش به معنی کشورگشا بوده است که در لفظ اوستایی فرائیدی یئونَ میگردد. هیئت فرائیتی-ون سوای پیشرفت کننده و کشورگشا، معنی مرد سیلابی را نیز می دهد.

هیچ نظری موجود نیست: