دوشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۹۴

معنی مانقورد در فرهنگ قرقیزستان

اگر مانقورد مرکب از منگ {[م َ] (اِ) روش و قاعده و قانون. (برهان) (ناظم الاطباء) (جهانگیری)} و قورد (گرگ) بگیریم به مفهوم منطقی مانقورد می رسیم. یعنی انسان گرگ صفت و درنده که بنا به سنن قرقیز به معنی کسی است که از فرهنگ خود بیگانه شده و هیچ وابستگی فرهنگی به قوم خود احساس نمی کند. جزء اول به سهو به صورت مان به معنی مانند -که به صورت پسوند می آید- و نیز به معنی عیب و نقص و شرم و عار گرفته اند. لذا اگر نام ترکمن (توکومونگ) را با همین کلمه منگ (روش و قاعده و قانون) و توره (قانون) و ترک (توتم گرگ) ربط دهیم. ترک و ترکمن و اویغور مترادف هم به معنی ترکان قانونمدار و متمدن (در مقابل صحراگردان تاتار، نیاکان قرقیزها) میگردند. سه نام تاتار (تاترای چینی یا تای-تار ترکی)، قراختای (قیراخ-تای) و قرقیز (قیری-کس) در ارتباط با هم به معنی گروه و بخش کناری می باشند.

هیچ نظری موجود نیست: