چهارشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۷

مطابقت نام سئوکستان اوستا با کردستان

در اوستا در سمت کنگ دژ افراسیاب (فراسپَ، تخت سلیمان) از پسران دلیر ویسه (منسوبین به مار سمّی) یاد شده که با سپهسالار کیخسرو یعنی توس نوذری (کوروش دوم سردار و خواهرزاده کیاخسار) نبرد کرده اند. نام سئوکستان را استاد پورداود به معنی سرزمین نور (آناتولی) گرفته است. اما اگر آن را به معنی سنسکریتی آن سرزمین مار افعی بگیریم مطابق نام سرزمین کُرد (مار، جهنده) و ناحیه کُرمانج (کُر[د]-مانج، منسوبین به مار) میگردد که به وضوح مطابق خود همان ناحیه کردستان در جوار تخت سلیمان است.
शय m. zaya (saya) snake
अक n. aka pain

هیچ نظری موجود نیست: