سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۷

معنی نام شهرستان هشتری (هشترود)

صورت محلی نام هشترود، هِشتری (محل هشت دره ای) است. چون در غالب دره های فراوان آن اندکی آب روان است دره را با رود جایگزین کرده و هشترود هم گفته اند. هشت هم نه به معنی عدد هشت بلکه به معنی سنسکریتی آن به معنی انبوه و فراوان است. در مجموع هِشتری (هشترود) در اساس به معنی منطقۀ دارای دره های فراوان است:
हस्त m. hasta mass, आस्था f. AsthA assembly.
تلفظ عدد هشت در اساس اَشت بوده است. هشت/هست بدین شکل خود در اساس معنی انبوه و فراوان را می داده است. به نظر می رسد از خود عدد هشت نیز همین مفهوم انبوه و فراوان اراده می شده است. کلمات ژرمنی اِیت و اوتّا (هشت) هم می توانند از ریشه لاتینی adde یعنی جمع نمودن بوده باشند.

هیچ نظری موجود نیست: