شنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۷

معانی نامهای کهن شهر کرکوک

معنی لفظی نام شهر کرکوک

برای نام شهر کرکوک چهار نام قدیمی و جدید ذکر شده است: آرّاپخا که گویا در زبان هوریانی به معنی شهر بوده است، کور کوره (شهر دارای کوره= معبد مدّور)، کور خنی (شهر دارای معبد) و کرکوک (مرکب از کلمات سامی و فارسی کر و کوک) که به معنی شهر دارای معبد گنبد دار است. از مفهوم مشترک سه نام متأخر می توان حدس زد که نام آرّاپخا در اساس به معنی شهر دارای معبد بوده است. چه در فرهنگ لغات سامی عبری تورات می توان آن را در هیئت آرافکا به معنی "شهر دارای معبد مستحکم" گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: