سه‌شنبه، تیر ۳۰، ۱۳۸۸

قره آغاج شهرستان هشترود (اوئیش دیش باستانی)همان کوره سره دوران تسلط اعراب است

قره آغاج: ابن حوقل و یاقوت حموی در بین مراغه و میانه از شهرکی به نام کوره سره (کول سرا) با بازار بزرگ خرید و فروش دامهای آنجا به همراه قصر آن نام می برند که با قصبه قره آغاج در جنوب هشترود مطابقت دارد که اکنون نیز بدین بازار ماهیانه یا هفتگی خود معروف است. جزء کوره (بخش و روستا) همان است که تبدیل به کلمه قره (به آذری سیاه) گردیده و جزء سرا (قصر) با آغاج (درخت) جایگزین گردیده است.نام کهن خود شهرستان هشترود به تلفظ محلی هشتری یعنی اوئیش دیش (دارای آب تیز =مترادف رود آنجا یعنی قرانقو یعنی رود غران جاری شونده)باید صورت اصلی نام خود هشترود باشد.

هیچ نظری موجود نیست: