دوشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۲

لولو زبان کُردی به معنی گراز و خرس بوده است

لُوله در کُردی سوای بچه گراز به معنی بچه خرس هم آمده است. بنابراین از لولو در اصطلاح ایرانی "بچه جان لولو می آید و می بردت" در واقع خرس منظور بوده است که در آذربایجان و کردستان به دزدیدن انسان معروف است یا بوده است. در بین النهرین باستان ماه دوم سال به نام حیوان نیرومند خوانده می شده است که در پارسی ثورَ واهَرَ خوانده میشده است. ثورَ به معنی نیرومند است واهَرَ را هم می توان به معنی ضد نگهبانی (وی-هَرَ) معنی کرد که این بیشتر با گراز (وراز) همخوانی دارد. گرچه برخی بدون مقایسه آن با ماههای بابلی آن را به فارسی بهار نیرومند معنی نموده اند. ورچ زبان کُردی به معنی خرس از ریشه وَرِچَ اوستایی به معنی درنده گرفته شده است.

۱ نظر:

بهدین گفت...

بادرود فراوان
در شهر ما به فرزند که زیر جوانی باشد .از کودکی تا نو جوانی روله می گویند اندکی از مردم حرف { ر }را به { ل }تبدیل و لوله می گویند .البته روله به چم نو رسته است یعنی روینده ی کوچک. واژه ی رو از رویش گرفته شده است. و له نشانه ی کوچکی است .روی هم رفته می شود روله یا لوله = نو رسته است .
شاید بی ارتباط با موضوع شما نباشد
با سپاس فراوان
بهدین